Expert award for the best HR Manager of the year is recognized as a unique event of its kind in Croatia and the region.

KRITERIJI

Ocjenjivački odbor postupak odabira HR Managera godine radi te zaključnu odluku donosi prema unaprijed definiranim kriterijima:

1. Pozicioniranost funkcije upravljanja ljudskim resursima u organizaciji te njezin doprinos poslovnoj uspješnosti organizacije kroz

1.1. postojanje mjerila i načina za utvrđivanje doprinosa funkcije za upravljanje ljudskim resursima u ostvarenju strateških ciljeva organizacije • ovo podrazumijeva povezivanje strategije upravljanja ljudskim resursima s pokazateljima poslovne uspješnosti organizacije; primjena nekog od modela i metoda za utvrđivanje povećanja intelektualnog kapitala, BSC model i sl.

1.2. postojanje pisanih smjernica i odrednica za funkciju upravljanja ljudskim resursima što podrazumijeva • postojanje cjelovite ili djelomične strategije (odnosi se na pojedine segmente razrađene kroz zasebne planove/ politike) ili • postojanje operativnih planova koji su vezani uz pojedina područja upravljanja ljudskim resursima (npr. plan kadrova, plan razvoja kompetencija ili obrazovanja i sl.) ili • postojanje zapisa o dobroj praksi u pojedinim područjima upravljanja ljudskim resursima (npr. evidencije o realizaciji obrazovnih programa, izvještaji o istraživanjima organizacijske klime i sl.)

2. inicijative i aktivnosti na području upravljanja ljudskim resursima koje doprinose učinkovitosti organizacije • može biti uobličeno kroz sustav ili model procjene radne uspješnosti, mape nasljeđivanja ili neki drugi alat za upravljanje karijerama, sustav ili model stimulativnog/varijabilnog nagrađivanja i sl.

3. kontinuirano bavljenje vlastitim profesionalnim razvojem te kontinuirano profesionalno usavršavanje članova njezinog/njegova tima na timskoj i individualnoj razini • ovo podrazumijeva različite oblike što kratkotrajnog što dugotrajnog oblika stručnog i/ili menadžerskog usavršavanja

4. promocija funkcije upravljanja ljudskim resursima unutar i izvan organizacije • izvan organizacije kroz aktivno sudjelovanje menadžera i članova njezina/njegova tima na stručnim skupovima (konferencije, sajmovi i sl.) te stručnim udruženjima, promoviranje HR funkcije kroz medije (oglašavanje, napisi u tiskovinama, sudjelovanje u radio/TV emisijama i sl.), postojanje i redovito ažuriranje sadržaja iz domene upravljanja ljudskim resursima na web stranicama tvrtke i drugo • unutar organizacije kroz postojanje sadržaja iz domene upravljanja ljudskim resursima na intranet stranicama, različiti oblici komunikacije HR funkcije i njezine uloge sa zaposlenicima u ostalim dijelovima organizacije i sl.

Ocjenjivački odbor
Najboljeg menadžera ljudskih resursa za proteklu godinu izabire Ocjenjivački odbor sastavljen od eminentnih domaćih teoretičara i praktičara na području upravljanja ljudskim resursima. Ocjenjivački odbor radi prema unaprijed definiranim kriterijima izbora menadžera ljudskih resursa godine.

Tijek postupka
Na temelju do utvrđenog roka pristiglih nominacija i dokaza uz nominirane kandidate, poštujući utvrđene kriterije i najviše profesionalno-etičke principe u ophođenju s povjerljivim informacijama, Ocjenjivački odbor konsenzusom izabire menadžera ljudskih resursa godine o čemu na primjeren način obavještava stručnu i drugu zainteresiranu javnost. Ne postoji pravo žalbe na izbor što ga je učinio Ocjenjivački odbor.