MARIJO VOLAREVIĆ, direktor digitalne strategije i razvoja, Croatia Osiguranje


Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Poslovnu karijeru započeo je kao znanstveni novak na FER-u, nakon čeka se zapošljava u ministarstvu Obrane RH. Na prijelazu milenija prelazi u korporativni sektor (Pliva) gdje je uključen u brojne domaće i međunarodne IT projekte, a 2006. seli u SAD gdje na poziciji globalnog direktora za DMS tvrtke Barr. Po povratku u Hrvatsku radi u Comminusu (gdje ubrzo postaje CEO) u području upravljanja podacima te poslovne i kompetitivne inteligencije, potom preuzima funkciju člana uprave za rješenja i usluge slovenske tvrtke INFOTEHNA Grupa. Početkom 2013. prelazi u Hrvatski telekom gdje postaje direktor eKompanije, zadužen za digitalnu transformaciju tvrtke, a od kraja 2017. je direktor digitalne strategije i razvoja u Croatia Osiguranju.