VIOLETA COLIĆ, direktorica / partnerica, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri


Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, ali je profesionalnu karijeru započela radom u medijima i nastavila je graditi u području odnosa s javnošću i komunikacijskog menadžmenta. Ima bogato iskustvo rada i u korporativnom i u agencijskom sektoru jer je među ostalim bila direktorica Ureda za odnose s javnošću Agrokora te jedan od ključnih savjetnika i član uprave Premise, dugi niz godina najveće agencije za odnose s javnošću u Hrvatskoj. Zajedno s Kristinom Laco od 2014. vodi Komunikacijski ured. Kao jedna od najiskusnijih i najstručnijih osoba u području strateškog komuniciranja na hrvatskom tržištu sudjelovala je u mnogim kompleksnim komunikacijskim projektima, a osobito bogato iskustvo ima u issue i kriznom komunikacijskom menadžmentu, kao i u implementaciji promjena unutar organizacija te internoj komunikaciji. Vrlo je aktivna na području edukacije u odnosima s javnošću te je koautorica znanstvenih radova iz područja komunikacija i odnosa s javnošću.