BORIS ŠURIJA, psiholog, direktor analitičke agencije (Behave)


CX vs EX: Nova uloga HR-a i Marketinga
Čast iznimkama koji ne naplaćuju svoj rad, ali većina nas radi za plaću. Ali prije smo za plaću
trebali odraditi svoje zadatke. Danas za plaću moramo donijeti sreću korisnicima, ni više ni
manje. Zez je u tome što postaje nemoguće da jedan odjel ili jedan profesionalac to učini sam.
Više nego ikada prije, u današnjoj post-proizvod ekonomiji, ekonomiji iskustava i očekivanja,
potrebno je milom ili silom razbiti silose i pomoći HR-u marketinškim znanjem o komunikaciji i
korisničkom iskustvu i marketingu HR-ovskim znanjem o procesima i testiranju. Nakon ovog
izlaganja marketing i HR više nećete moći gledati izolirano.