Marija Felkel, CHRO HT Grupa

HR profesionalac s više od 20 godina iskustva u državnom i privatnom sektoru. Karijeru započinje u državnoj upravi te 2004. godine dolazi u Siemens d.d.

U Siemensu radila na različitim pozicijama od direktorice Centralne službe ljudskih potencijala Hrvatska, direktorice službe ljudskih potencijala Siemensa Bosna sve do direktorice ljudskih potencijala Siemensa za Adriatic Regiju.

U siječnju 2016. godine dolazi na poziciju članice Uprave i glavne direktorice za ljudske resurse HT Grupe na kojoj je i danas.

Na toj poziciji sudjeluje u upravljanju HT Grupom, odgovorna je za razvoj i provedbu HR strategije koja podržava cjelokupan poslovni plan i strateški smjer organizacije, posebno u područjima planova nasljeđivanja, talent menadžmenta, upravljanja promjenama, organizacijskog razvoja i dr.

Izuzetno je aktivna u promociji STEM područja te u radu s mladima, suradnji s fakultetima, srednjim i osnovnim školama naglašavajući važnost obrazovanja i stalnog razvoja.

Aktivan je član udruge HR 4 HR osnovane 2012. godine pri HUPu, HR Centra i U4HR udruge te dobitnica nagrade Prometej za HR Managera godine za 2016. godinu, najvećeg strukovnog priznanja u Hrvatskoj.

Ulogu HRa u organizaciji vidi kao priznatog poslovnog partnera koji doprinosi uspjehu organizacije unaprjeđujući odluke koje ovise o ili utječu na zaposlenike kao najvredniji kompanijski resurs.