NATHALIE LEROTIĆ PAVLIK, direktorica ljudskih potencijala Infobip


HR i digitalna transformacija: Konvergencija različitih perspektiva u organizaciji

Nathalie će iz praktičarskog kuta prezentirati različitosti i sličnosti pogleda na svrhu i ciljeve digitalne transformacije organizacije. Jer ishodi tog procesa nose različite konotacije ovisno od kud se promatra – jedan je pogled iz hodnika HR službe, drugi iz ureda uprave, a treći iz cipela onih na koje se sve te inicijative u konačnici ‘spuste’ – linijski (ruko)voditelji i njihovi timovi. Saznajte više kako konvergiraju sve te perspektive i koji su načini da ih se ‘pomiri’ u što većoj mjeri.