SANJA GEORGINA STROPNIK, konzultantica, Adizes


Zašto je Adaptivna organizacija važna za uspjeh projekata?
Sukladnost organizacijske strukture kompanije i organizacijske strukture projekta kojeg kompanija pokreće u svrhu ostvarenja strateških ciljeva, kao što su digitalna transformacija, reorganizacija poslovanja ili uvođenje novog poslovnogo modela, može biti kritičan faktor uspjeha, ali i neuspjeha, kako projekta, tako i kompanije u cijelosti. Funkcija upravljanja ljudskim resursom ključna je karika u povećanju fleksibilnosti i adaptivnosti kompanije, što je neophodno upravo sada, u doba ubrzanih promjena i povećanog broja paralelnih projekata.